ECO2 Vehicle Design

För oss inom industrin finns tre viktiga aspekter med centret. Det är viktigt med en stark högskola, som kan erbjuda en bra utbildning som ger duktiga teknologer och forskare. Ett nära samarbete i centret gör att vi får bra kompetensöverföring mellan högskolan och industri.

Forskningen som bedrivs inom centret är multidisciplinär. På Scania i vår utveckling av nya lastbilar och bussar ställs vi ofta inför olika tekniska utmaningar i skärningspunkten mellan olika discipliner. Nu har vi möjligheter att forska på lösningar till dessa utmaningar.

For the industrial partners, a strong engineering university, offering an education leading to skilled engineers and researchers, is a very important asset. A close collaboration within the Centre reinforces the transfer of knowledge between the partners. With the multi-disciplinary research scope in focus, we at Scania, who in our daily work face technological challenges in the intersection between different vehicle functions, get access to an environment where solutions to these are in the focus of the research.

Staffan Berglund
Scania CV
Chairman of the board

Top page top